Dandycode

grupa produktowa

Humble dandy

Produkt obejmuje zakodowanie projektu przekazanego przez
klienta. Produkt obejmuje do 5 podstron. Każda następna jest wyceniana indywidualnie.

Cena: 4000zł netto

Modest dandy

Produkt obejmuje stworzenie projektu na podstawie
przekazanego briefu oraz zakodowanie go. Produkt obejmuje do 5 podstron. Każda następna jest wyceniana indywidualnie.

Cena: 6000zł netto

Sophisticated dandy

Produkt obejmuje prace na briefem wraz z
przedstawicielem klienta, zbadanie potrzeb firmy, przygotowanie projektu oraz zakodowanie go. Produkt obejmuje do 5 podstron. Każda następna jest wyceniana indywidualnie.

Cena: 10000zł netto

Handy dandy

Produkt obejmuje opiekę posprzedażową w zakresie obsługi,
rozwijania i wparcia klienta.

Cena: ustalana indywidualnie

Eccentric dandy

Produkt niestandardowy obejmujący analizę potrzeb klienta.

Cena: ustalana indywidualnie

Modern dandy

Produkt obejmuje aktualizację/modernizację dotychczas używanej przez klienta strony do nowoczesnych trendów i wymogów rynku. 

Cena: ustalana indywidualnie